Zasady korzystania z klubu

Działalność klubu w nowym reżimie sanitarnym:

Obowiązuje zasada powszechnie znana i rekomendowana DDM: Dezynfecja, Dystans, Maseczka

Prowadzimy jedynie kursy edukacji ruchowej.

Na wszystkie kursy edukacji ruchowej obowiązują zapisy.
Kursy trwają od 45min do 90min. w zależności od kursu (15min przerwa po każdym kursie w celu dezynfekcji, wentylacji).

Od 10.04 wolny dostęp do siłowni, klubów i centrów fitness będą mieli tylko członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich oraz zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych. 

 Spełnienie jednej ze wskazanych wyżej przesłanek, musi być udokumentowane właściwym zaświadczeniem.

Podczas wizyty w klubie będą panować następujące zasady:
✅ Przyjdź do klubu w maseczce (podczas treningu można ją zdjąć)
✅ Zdezynfekuj ręce przy wejściu i wyjściu z klubu
✅ Zachowaj dystans 2 m
✅ Na każdej sali, w każdej strefie do ćwiczeń są dostępne płyny do
dezynfekcji
✅ Zawsze zdezynfekuj sprzęt po treningu
✅ Podczas treningu używaj ręcznika i korzystaj z własnej maty, jeśli masz
✅ Będą dezynfekowane również m.in. lada recepcyjna, czytniki kart,
kluczyki do szafek, blaty stołów, szyby, klamki, włączniki światła, poręcze
✅ Zakazane jest podawane sobie ręki na przywitanie
✅ Szatnie  i prysznice są dostępne
✅ Rezerwacje będą odbywać się w odpowiednich odstępach czasowych
✅ Jeśli czujesz się chory zostań w domu!
✅ Będziemy przeprowadzać również ankietę epidemiologiczną, podczas wejścia
do klubu