Zasady korzystania z klubu

Działalność klubu w nowym reżimie sanitarnym:

Obowiązuje zasada powszechnie znana i rekomendowana DDM: Dezynfecja, Dystans, Maseczka

Na wszystkie kursy edukacji ruchowej obowiązują zapisy.
Kursy trwają od 45min do 90min. w zależności od kursu (15min przerwa po każdym kursie w celu dezynfekcji, wentylacji).

Siłownia od 28.12 dostępna tylko dla : zawodowych sportowców, stypendystów sportowych, członków kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej/paraolimpijskiej, osób uprawiający̨ch sport w ramach ligi zawodowej, lub dzieci i młodzież̇y uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Spełnienie jednej ze wskazanych wyżej przesłanek, musi być udokumentowane właściwym zaświadczeniem.

Podczas wizyty w klubie będą panować następujące zasady:
✅ Przyjdź do klubu w maseczce (podczas treningu można ją zdjąć)
✅ Zdezynfekuj ręce przy wejściu i wyjściu z klubu
✅ Zachowaj dystans 2 m
✅ Na każdej sali, w każdej strefie do ćwiczeń są dostępne płyny do
dezynfekcji
✅ Zawsze zdezynfekuj sprzęt po treningu
✅ Podczas treningu używaj ręcznika i korzystaj z własnej maty, jeśli masz
✅ Będą dezynfekowane również m.in. lada recepcyjna, czytniki kart,
kluczyki do szafek, blaty stołów, szyby, klamki, włączniki światła, poręcze
✅ Zakazane jest podawane sobie ręki na przywitanie
✅ Szatnie  i prysznice są dostępne
✅ Rezerwacje będą odbywać się w odpowiednich odstępach czasowych
✅ Jeśli czujesz się chory zostań w domu!
✅ Będziemy przeprowadzać również ankietę epidemiologiczną, podczas wejścia
do klubu